El nostre Caràcter Propi

El nostre projecte es fonamenta per damunt de tot en el treball. Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món que volem,
La nostra feina gira al voltant d’uns eixos temàtics que d’alguna manera reflecteixen la nostra manera d’ensenyar i que s’identifiquen en un estil metodològic propi de l’Escola Pia. Són aquests: • una escola cristiana que ofereix el missatge evangèlic de Jesús, al mateix temps que dóna una cultura religiosa i que desenvolupa d’una manera especial, els valors humans de la solidaritat, la pau, el respecte a totes les races i religions.
 • una escola catalana, oberta i respectuosa amb altres cultures, i que és fidel al seu poble, a la seva llengua i a les seves tradicions.
 • una escola que ofereix als professors, als pares i als alumnes formes de participació a la marxa de l’escola i vies d’expressió lliure de les seves opinions.
 • una escola que dóna eines suficients perquè els alumnes siguin capaços per si mateixos d’aprendre i d’incrementar contínuament el nivell dels seus coneixements.
 • una escola que estimula l’esperit crític i creatiu.
 • una escola integradora, molt sensible als alumnes amb problemes personals, familiars, d’aprenentatge o d’inserció social.
 • una escola oberta i sensible a l’entorn, que prepara els seus alumnes perquè participin activament de les diverses manifestacions culturals, esportives, artístiques i cíviques de la població i es comprometin a treballar per una millora de la societat.
 • una escola on els alumnes se sentin com a casa perquè són estimats, respectats i valorats i se’ls ajuda a desenvolupar les seves qualitats i potencialitats personals
 • una escola innovadora que experimenta noves formes d’educar.
  Estil Metodològic per etapes: