Primària

De 6 a 12 anys

COM TREBALLEM?


- Suport i seguiment individual dels aprenentatges (Agrupaments flexibles en matemàtiques i grups reduïts de suport en llengües). Si és necessari dissenyem i apliquem plans individuals amb l'ajuda de l'equip psicopedagògic.

- Prioritzant l'adquisició de competències que permetin créixer intel·lectualment i emocionalment els nostres alumnes.

- Combinant diferents metodologies (projectes, projectes interdisciplinari, treball de grup...) i afavorint el treball cooperatiu (ajuntar sabers per generar diàleg i debat).

- Projecte d'English: grups reduïts de conversa, teatre, assignatura d'educació visual i plàstica en anglès...

- Activitats compartides entre cicles (apadrinament lector, col·laboracions, activitats de germanor...)

  COM AVALUEM?


  La finalitat de l’avaluació és afavorir el procés de regulació. Es tracta que els/les alumnes puguin detectar les seves dificultats i disposin d’estratègies i instruments per a superar-les”.

  Definim uns criteris d’avaluació basats en:

  - Tractem de saber com els nois i noies apliquen el que ja saben, per resoldre situacions. Hi ha una vinculació amb les tasques plantejades i la vida real.

  - Els nens i nenes saben prèviament que s’espera d’ells .

  - Utilitzem diversos instruments: observació i seguiment de les actuacions a l’aula, entrevistes personals, proves, exposicions orals...

  - S'analitzen diverses perspectives: autoavaluació, coavaluació, avaluació conjunta...

  - Prioritzem la comprensió, anàlisi, elaboració, justificació i argumentació de les solucions que es proposen i no el record d’informació o l’exercitació rutinària.

  - L’avaluació abasta el conjunt del procés d’ensenyament/aprenentatge: inici, durant i final.


  ASSIGNATURES COMPLEMENTÀRIES


  1r Primària
  ·  Juguem a lletres
  ·  Taller d’Educació Emocional
  ·  Pensem
  ·  Juguem a nombres
  ·  Informàtica/taller expressió d’anglès.

  2n Primària
  ·  Pensem
  ·  Taller d’Educació Emocional
  ·  Taller d’expressió
  ·  Juguem a nombres
  ·  Informàtica/taller expressió d’anglès

  3r Primària
  ·  Taller de Expresión (Lengua castellana)
  ·  Taller de raonament
  ·  Taller de càlcul
  ·  Taller d’expressió (Llengua catalana)
  · Informàtica/taller expressió d’anglès

  4t Primària
  ·  Taller de Expresión (Lengua castellana)
  ·  Taller de raonament
  ·  Taller de càlcul
  ·  Taller d’expressió (Llengua catalana)
  ·  Informàtica/taller expressió d’anglès


  5è Primària
  ·  Taller d’expressió/Projectes (SUMMEM) 1
  ·  Taller de problemes/Projectes (SUMMEM) 2
  ·  Taller de problemes
  ·  Taller d’expressió
  ·  Taller d’anglès oral


  6è Primària
  ·  Taller d’expressió/Projectes (SUMMEM) 1
  · Taller de problemes/Projectes (SUMMEM) 2
  · Taller de problemes
  · Taller d’expressió
  · Taller d’anglès oral