Projectes d' innovació

HABILITATS D’APRENENTATGE: Ensenyem als alumnes a aplicar diverses eines per tal que puguin millorar la seva manera d’aprendre. En concret treballem les habilitats que estan descrites en el document l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: comprendre, autoconèixer-se, resoldre, recercar. cooperar, memoritzar, comunicar i expressar, transferir i autorregular.


TREBALL AMB LES ACTITUDS: Duem a terme, des de totes les àrees, un seguit d’activitats encaminades a l’adopció de les actituds descrites en el document “l’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: actitud reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, moral/ètica i compromesa. Aquestes actituds són avaluades com qualsevol altre aspecte que és objecte d’aprenentatge al centre.


APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: A Educació Secundària l’escola ofereix als alumnes que ho desitgen la possibilitat d’aprendre alemany. Aquesta llengua la poden aprendre en els cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. També s’ofereix la possibilitat de participar en un intercanvis amb alumnes dd’altres països.


TREBALL COOPERATIU: A Educació Primària i Secundària els alumnes s’organitzen en grups heterogenis i s’han d’ajudar entre ells a treballar un tema fins que tot el grup assoleix els objectius proposats. Té la finalitat de fomentar la seva capacitat de treballar en equip.


TREBALL PER PROJECTES: A Educació Infantil i Primària. Metodologia basada en la tria per part del grup d’un tema que es desenvolupa amb l’aportació que l’alumnat fa de les fonts documentals.


RACONS DE TREBALL: A Educació Infantil. Consisteix en el treball realitzat individualment o en petit grup per potenciar la responsabilitat i l’autonomia, ja que l’alumne és responsable del desenvolupament de tota l’activitat que realitza.
  
DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS: Integració de les TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT per ajudar als alumnes en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament personal. 


TREBALLEM LA CIÈNCIA EXPERIMENTALMENT: Desenvolupat al llarg de tota la primària i secundària, pretén potenciar l’aprenentatge procedimental basat en la descoberta experimental i el mètode científic.


PROJECTE DE DIMENSIÓ EMOCIONAL: Iniciativa de l’EPC per treballar amb els alumnes de totes les etapes tècniques de relaxació i reflexió que els permetin potenciar l’autocontrol i autoconeixement amb la finalitat de millorar la seva riquesa interior i el seu rendiment.